PDA

View Full Version : Kiến nghị tăng phần thưởng nv thương hộithaihathai
08-09-2013, 08:49 AM
Như tiêu đề đã ghi phần thưởng nv thương hội không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Bằng chứng là mua đồ làm nv mằc hơn phần thưởng gấp mấy lần khiến khoảng 80% đến 90% người lam nv không còn hứng thú làm nv thương hội. Kiến nghị phần thưởng:
. Tử tt thành hồng thủy tinh
. bạc và bạc khóa giữ nguyên

Son Zuby
08-09-2013, 09:19 AM
Cám ơn ý kiếm của bạn, mình sẽ chuyển ý kiến của bạn đến BQT
Chúc bạn chơi game vui vẻ

Xuân_Thành_47
09-09-2013, 03:10 PM
Như tiêu đề đã ghi phần thưởng nv thương hội không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Bằng chứng là mua đồ làm nv mằc hơn phần thưởng gấp mấy lần khiến khoảng 80% đến 90% người lam nv không còn hứng thú làm nv thương hội. Kiến nghị phần thưởng:
. Tử tt thành hồng thủy tinh
. bạc và bạc khóa giữ nguyên
chính xác rùi đó, đổi thành hồng thuỷ tinh có vẻ hay hơn, mình tán thành ý kiến này của bạn