PDA

View Full Version : Một buổi chiều rong ruổi qua những vùng đất...!Shane Wayne
09-09-2013, 01:16 PM
http://i852.photobucket.com/albums/ab82/vinhthaivo/2_zps7093542d.png (http://s852.photobucket.com/user/vinhthaivo/media/2_zps7093542d.png.html)

http://i852.photobucket.com/albums/ab82/vinhthaivo/3_zps2c0ee207.png (http://s852.photobucket.com/user/vinhthaivo/media/3_zps2c0ee207.png.html)

http://i852.photobucket.com/albums/ab82/vinhthaivo/5_zpsecd05dcf.png (http://s852.photobucket.com/user/vinhthaivo/media/5_zpsecd05dcf.png.html)

http://i852.photobucket.com/albums/ab82/vinhthaivo/6_zps7ab057e8.png (http://s852.photobucket.com/user/vinhthaivo/media/6_zps7ab057e8.png.html)

http://i852.photobucket.com/albums/ab82/vinhthaivo/7_zps2e5a2216.png (http://s852.photobucket.com/user/vinhthaivo/media/7_zps2e5a2216.png.html)

http://i852.photobucket.com/albums/ab82/vinhthaivo/8_zpsf5b2baa3.png (http://s852.photobucket.com/user/vinhthaivo/media/8_zpsf5b2baa3.png.html)

http://i852.photobucket.com/albums/ab82/vinhthaivo/9_zps38c14b78.png (http://s852.photobucket.com/user/vinhthaivo/media/9_zps38c14b78.png.html)

http://i852.photobucket.com/albums/ab82/vinhthaivo/10_zps5a22c619.png (http://s852.photobucket.com/user/vinhthaivo/media/10_zps5a22c619.png.html)

http://i852.photobucket.com/albums/ab82/vinhthaivo/11_zpsefd2c64e.png (http://s852.photobucket.com/user/vinhthaivo/media/11_zpsefd2c64e.png.html)

http://i852.photobucket.com/albums/ab82/vinhthaivo/12_zpsd027ef75.png (http://s852.photobucket.com/user/vinhthaivo/media/12_zpsd027ef75.png.html)

http://i852.photobucket.com/albums/ab82/vinhthaivo/14_zpsbfaac883.png (http://s852.photobucket.com/user/vinhthaivo/media/14_zpsbfaac883.png.html)

http://i852.photobucket.com/albums/ab82/vinhthaivo/13_zps5e9aaffd.png (http://s852.photobucket.com/user/vinhthaivo/media/13_zps5e9aaffd.png.html)

http://i852.photobucket.com/albums/ab82/vinhthaivo/15_zps87353079.png (http://s852.photobucket.com/user/vinhthaivo/media/15_zps87353079.png.html)

http://i852.photobucket.com/albums/ab82/vinhthaivo/16_zpse6ae07fe.png (http://s852.photobucket.com/user/vinhthaivo/media/16_zpse6ae07fe.png.html)

http://i852.photobucket.com/albums/ab82/vinhthaivo/17_zpscde61b1c.png (http://s852.photobucket.com/user/vinhthaivo/media/17_zpscde61b1c.png.html)

http://i852.photobucket.com/albums/ab82/vinhthaivo/18_zpsc8580239.png (http://s852.photobucket.com/user/vinhthaivo/media/18_zpsc8580239.png.html)

http://i852.photobucket.com/albums/ab82/vinhthaivo/19_zpsb13eb03c.png (http://s852.photobucket.com/user/vinhthaivo/media/19_zpsb13eb03c.png.html)

Tiếu Ngạo Giang Hồ
09-09-2013, 08:29 PM
wow ! wa' dẹp :haha: .........

Shane Wayne
10-09-2013, 12:26 AM
wow ! wa' dẹp :haha: .........
cảm ơn bạn nhiều!........ ^^ :sogood:

PhêThuốcLắc
10-09-2013, 08:18 AM
mấy bài thơ bạ chèn vào ảnh thật hay:cry:

Shane Wayne
10-09-2013, 11:17 AM
mấy bài thơ bạ chèn vào ảnh thật hay:cry:

Để hôm nào rảnh làm vài pic nữa :smile:

Gemini
11-09-2013, 10:40 PM
Làm cách nào bỏ tên - bang hội - gia tộc .v.v.v. để chụp đc đẹp vậy bạn :adore:

Shane Wayne
12-09-2013, 10:04 AM
Làm cách nào bỏ tên - bang hội - gia tộc .v.v.v. để chụp đc đẹp vậy bạn :adore:


bạn vào thiết lập, chọn tùy chỉnh ưu hóa, ẩn hết tên nhân vật bản thân và đồng đội đi là được. Còn muốn tắt mấy thanh công cụ thì nhấn Ctrl + Tab ^^