PDA

View Full Version : [Góp Ý] Mua máu và phù - Bản thành tích chiến trườngSĩ Tiến
17-09-2013, 12:43 AM
1/Mình đang mong là máuhttp://i2.upanh.com/2013/0916/17//57514205.mau.bmp (http://upanh.com/view/?id=9vaabncx8eh) và phù http://i3.upanh.com/2013/0916/17//57514206.phu.bmp (http://upanh.com/view/?id=5va84nfx8en)(di chuyển) sẽ được bán trong tùy thân !

2/ Bảng thành tích chiến trường bị lệch lạc :

http://i1.upanh.com/2013/0916/17//57514186.thanhtichlechlac.bmp (http://upanh.com/view/?id=dva41ncx3ug)

Quách Tương
17-09-2013, 10:59 AM
Cám ơn bạn đã tham gia đóng góp ý kiến xây dựng NKVS.
vấn đề này mình sẽ gửi lên BQT để có thể kiểm tra và xem xét thay đổi.
Chúc bạn chơi game vui vẻ.!!!