PDA

View Full Version : Tính Năng chiến trường Tử Kinh



Minh Thuận
20-09-2013, 05:14 PM
Tại Sao chiến trường Tử Kinh trước khi vào không thể chọn phe trước...Cái này khi chơi nhóm cùng nhau đi chiến trường thì Bạn cũng có thế thành thù ak...mỗi lần đi chiến trường lại không biết mình ở phe nào, có cùng phe với các AE trong tộc trong bang hay không.Để cùng pk với nhau được...Không bít có thể điều chỉnh một chút được không?

Quách Tương
21-09-2013, 09:21 AM
Vấn đề này để tránh trường hợp hai bên có một bên quá mạnh và một bên quá yếu. Ví dụ như đi chiến trường mà một bang mạnh vào hết một bên còn lại người chơi các cấp độ vào một bên thì theo bạn sẽ thế nào.
Vấn đề biến thành thù khi tham gia chiến trường khác nhau : Game đã chủ đông không hiển thị tên người chơi khi tham gia chiến trường để tránh tình trạng hóa thành thù ghét khi tham gia chiến trường khác bên.
Chúc bạn chơi game vui vẻ !!!

boyhero91
21-09-2013, 10:04 AM
chien truong qua hay. thag kia thac mac vo van qua