PDA

View Full Version : Khu vực trống gần cửa thànhTiros
24-09-2013, 12:50 PM
Khi chơi game này hơi bị buồn vì tìm mãi chẳng có cái bãi nào rộng rộng gần của thành để tổ chức đánh nhau. VLTK có Biện Kinh, kiếm thế có Tương Dương, còn game này map nào gần thành cũng đông nghẹt quái làm sao pk được.

Đề Nghị Mod gửi yêu cầu bỏ quái gần cửa thành để anh em có bãi mà solo.

MRChao
24-09-2013, 02:18 PM
Khi chơi game này hơi bị buồn vì tìm mãi chẳng có cái bãi nào rộng rộng gần của thành để tổ chức đánh nhau. VLTK có Biện Kinh, kiếm thế có Tương Dương, còn game này map nào gần thành cũng đông nghẹt quái làm sao pk được.

Đề Nghị Mod gửi yêu cầu bỏ quái gần cửa thành để anh em có bãi mà solo.

Dương Châu -> Hoàng Sơn cũng thường tụ tập đánh nhau, cần j rộng bạn hẹp hẹp mà vui ^^

Sting Chanh
25-09-2013, 10:19 AM
Từ khi chơi NKVS mình chưa từng nghe tới việc quái gây ảnh hưởng tới đánh nhau cả :D, khi mà bạn vung tay 2 cái quái đã úp mặt xuống đất hết rùi :D

Tiros
25-09-2013, 11:39 AM
Từ khi chơi NKVS mình chưa từng nghe tới việc quái gây ảnh hưởng tới đánh nhau cả :D, khi mà bạn vung tay 2 cái quái đã úp mặt xuống đất hết rùi :D

Chưa pk nhầm quái để miss combo bao h ah ? có đi dánh nhau thường không đấy ?