PDA

View Full Version : mong NPH xem xét giùmNKVS vô đối
24-09-2013, 08:38 PM
NPH lên xem xét sửa đồ trong game đi, 1 ngày minh sửa toàn 10v -20v. ad lên sửa lại tính năng này đi sửa đồ quá đắt