PDA

View Full Version : Châu Giangquec quec
27-09-2013, 12:49 PM
Gm cho hoi sao mỗi lần bảo trì tộc mình lại bi out hết vậy

VT199x
27-09-2013, 01:35 PM
Chào bạn !
Bạn vui lòng vào trang http://hotro.duo.vn cung cấp đầy đủ thông tin để BQT kiểm tra và xử lý nhé. Mà cho mình hỏi là tên tộc của bạn tên gì,tên tộc trưởng là tên gì vậy.

SatThu76
27-09-2013, 01:48 PM
lần nào BT cũng bị out thì cái tên tộc có vấn đề cmnr, bỏ đi lập tộc mới lần sau đỡ bị lỗi;))