PDA

View Full Version : Vấn để về song tu môn phái.GáiChảnh
30-09-2013, 07:52 PM
Sau thời gian mở cấp 9x và song tu khi phá phách hết 3 lần song tu thì bây giờ muốn đổi phái nữa thì k biết phải làm thế nào :cry: ( chắc nhiều người cũng giống mình ). Nay viết bài này để mong ADM ra 1 cái gì đó để có thể song tu thêm chẳng hạn như LB song tu bán trong Trân. Viết bài này nhiêu đó chỉ vậy thôi :stick::stick::stick:

Sĩ Tiến
01-10-2013, 07:31 AM
Đỗi qua lại giữa phái chính và phái phụ tu ( ko giới hạn lần đỗi ) nhưng 1 tuần 1 lần
Còn đỗi phái phụ tu sang 1 phái mới nữa thì chỉ dc 3 lần ( hãy thận trọng )