PDA

View Full Version : Xin thêm Killnga my xinh
03-10-2013, 02:23 PM
NPH xem xet thử có nên thêm kill cho Phái Nga mi không vậy, mình thấy game này giống hơi võ lâm 1 nhưng nga my bên đó đên lv 90 thì có kill đánh và làm cho môn phái khác đóng băng và dame cũng được không như nga mi bên đây , vô đánh cái bang cùng lv và cong lực hơn nhau 1 hay 2 mà nó đứng tăng và hút máu thấy sợ , mình cũng đã text mấy phái khác đều có từ 2 đến 3 kill trở lên , nhưng Nga mi thì chỉ có 1 kill từ đầu đến lv 100 thì mới được thêm 1 kill nữa , mà mình thấy kill 100 của Nga my không bít có ngon không mà chỉ thấy xuất kill thì chỉ có đẩy lùi thui , chứ giớ ACE chơi phái Nga mi đa số giờ chưa đên lv 100 , đi chiến trường đánh mấy môn phái khác rất cực , nhất là đánh Hoa Sơn không vô dame nổi , có anh em nào text đánh với hoa sơn mà vô dame thì chỉ giáo dùm với nha . Chứ NM đánh thấy dame yếu hơi yếu so với mấy phái khác quá . Mong Adminh xem xét . Anh Chị Em có đi ngang qua đọc thì đừng chém mình nha , mình chỉ góp ý thui

Sweet
03-10-2013, 05:02 PM
mình nghĩ ... đây là game NGẠO KIẾM VÔ SONG banj à :))
và còn nữa .. mình rất thích ý tưởng XIN THÊM SKIN của bạn (y) :v