PDA

View Full Version : BC 95 sao không có điểm sôi nổiMrLove
04-10-2013, 06:09 PM
:hellboy:như tiêu đề , mình chỉ muốn hỏi vậy .

ThiênHạKiêuHùng
05-10-2013, 06:32 AM
Chào bạn!
Khi bạn lên cấp 100 thì điểm sôi nổi ở BC 8x sẽ mất đi và điểm sôi nổi ở BC 95 sẽ có.
Thân.