PDA

View Full Version : Chuyển nhượng tài khoản ???MrLove
06-10-2013, 08:15 PM
Mod cho mình xin hỏi làm sao để chuyển nhượng tài khoản của mình cho người khác và ngược lại .

GoodLove
06-10-2013, 10:58 PM
Chào bạn !
Về vấn đề chuyển nhượng tài khoản thì đó là vấn đề ngoài game được thống nhất giữa 2 bạn nên chúng mình không can thiệp được . Lưu ý khuyên bạn nên chuyễn nhượng tài khoản mình cho người thân thiết , quen biết , tránh tình trạng xảy ra sự cố đáng tiếc ngoài ý muốn .
Thân !

Ngô Kinh
06-10-2013, 11:48 PM
Bạn truy cập vào id.duo.vn . giao dịch acc sau đó vào đó đổi thông tin, đổi số điện thoại, đổi email theo người mua. Vào xác nhận lại các thông tin là xong :D

Mod cho mình xin hỏi làm sao để chuyển nhượng tài khoản của mình cho người khác và ngược lại .