PDA

View Full Version : Góp y Skill 100 CBevils
07-10-2013, 10:54 PM
Dear MOD
_ Đọc xong skill 100% , mình thắc mắc không biết xác xuất xuất hiện Kỹ Năng là bao nhiêu %?? thấy toàn giời thiệu hiệu ứng nếu nó xuất hiện. Có thể thêm vô để biết bao nhiếu phần Trăm xác suất .

OBITO
07-10-2013, 11:27 PM
Có ghi trong skill mà bạn, Xác xuất tạo tê liệt 65%, duy trì 2s (khi xuất hiện sẽ bao gồm 2 dòng ở dưới)