PDA

View Full Version : Các Bạn Cày EVENT thi hãy vào linkPháGia
10-10-2013, 11:39 AM
http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=90703C27-2917F8DA-1F1C28B3-3A80EF9B-52670CC7

buffalo
10-10-2013, 11:41 AM
http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=170C266E-B2BD2DF9-AA92DF3F-73E6B1C8-F44B676E event moi anh em oi

Liulo
10-10-2013, 11:45 AM
http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=B1BD0DF8-C3D8FA1E-A5F0A55A-FDEDB3E6-CE76D686

VjtBay
10-10-2013, 11:55 AM
http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=CE3923DD-BDDEBB85-D41C9896-22823638-49AA7DA1

koollove997
10-10-2013, 11:56 AM
cac ban cay event moi kich dum minh nha!!!
http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=5225E605-263B2ADF-8407E97E-CF70FF48-71A7CEFF

LuckyLuke
10-10-2013, 12:04 PM
http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=9BD1519C-7DA9E193-E8D7ABB7-0A61BE59-E06E0345

mấy pa nào click thì để lại tên tui clcik lại

anhlavipvt007
10-10-2013, 12:05 PM
http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=D42ACC53-559B23E5-3BD23489-8314DB53-387551B7

Tư Mã
10-10-2013, 12:14 PM
http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=AC9E2F93-CF563D04-323C8165-B4E16DB7-0CED4C09

tranyen
10-10-2013, 12:24 PM
http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=C0251BCF-23225370-238E0C13-B6A1C177-A26ECC60

anhcongpro2108
10-10-2013, 12:24 PM
http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=3ED15115-1881A5D9-62D22060-9D8B9A89-2039A282
1. Link của sự kiện: http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=
2. Chuỗi kí tự thu thập điểm: 3ED15115-1881A5D9-62D22060-9D8B9A89-2039A282

sauthanh
10-10-2013, 12:32 PM
http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=C098AF06-A96972CD-5B941EEB-7537B7E5-F8ED62BB

vippro1
10-10-2013, 12:38 PM
http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=448CF34F-8D056E44-5AA1DDF5-7272F6E6-705A8EBChttp://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=448CF34F-8D056E44-5AA1DDF5-7272F6E6-705A8EBC

Trương Văn Thắng
10-10-2013, 12:38 PM
http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=A7DBD84F-3EA40714-DF7793D0-9D0C560A-F7002B25

caullonline
10-10-2013, 12:39 PM
http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=8F78EB7C-15F984E9-6DF434B7-8616597C-06B4366E
clik giúp nhau nào ae
link sự kiện: http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html
chuỗi kí tự thu thập điểm : 8F78EB7C-15F984E9-6DF434B7-8616597C-06B4366E

Shime
10-10-2013, 12:41 PM
1. Link của sự kiện : http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=
2. Chuỗi kí tự thu thập điểm :1030B949-48911BF5-E6733F2B-5849E92C-5093B3A0

Click
10-10-2013, 12:50 PM
http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=998E54C4-0A4C980C-248E66A7-0FB4043F-B3CB1576

PháGia
10-10-2013, 12:56 PM
http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=90703C27-2917F8DA-1F1C28B3-3A80EF9B-52670CC7

TranChan
10-10-2013, 01:09 PM
http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=28C6EB5C-F15DE2CD-214341C5-8825B9C4-9CB91DB0 Mời AE toàn thể SV LinhGiang vào đây giúp mình nhá

TrầnĐìnhLễ
10-10-2013, 01:19 PM
http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=009519A5-1A49060F-09A86A60-2B2A14FD-91D86E05

TrầnĐìnhLễ
10-10-2013, 01:20 PM
http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=009519A5-1A49060F-09A86A60-2B2A14FD-91D86E05

SóiNgâyThơ
10-10-2013, 01:27 PM
http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=D71114D2-9DEEEC56-AA66CB0A-121CA6C3-21F3E8BE

Kizaru
10-10-2013, 01:28 PM
http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=CBDE0B5B-05B563B8-355313CC-FD63A2EF-BA467FBF
Click rồi quote mình click lại cho :sogood:

Kizaru
10-10-2013, 01:29 PM
http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=CBDE0B5B-05B563B8-355313CC-FD63A2EF-BA467FBF
Ké với nào, click 2 bác rồi :adore: ai Click mình thì rep bài mình click lại :sogood:

Kizaru
10-10-2013, 01:31 PM
http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=CBDE0B5B-05B563B8-355313CC-FD63A2EF-BA467FBF

QuỷVươngTướngQuân
10-10-2013, 01:49 PM
http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=386BBDD6-C2083D51-509727DD-79923407-42025CF4

MrrDũng
10-10-2013, 02:03 PM
http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=AAC18B84-565296D5-7A618B40-A0A7EE37-B4ECD2BD

ThoU468
10-10-2013, 02:04 PM
http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=D870F71C-9AEE7657-B595262A-408237D7-74126EAC

SwordMan
10-10-2013, 02:28 PM
anh em nào mới chơi qua Biện Kinh Thiên Sơn với minh nha
http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=B615456E-2A41A718-1CC77AF5-DC5D8BD3-8C7F5143

AnhCongpro
10-10-2013, 02:49 PM
http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=3ED15115-1881A5D9-62D22060-9D8B9A89-2039A282

ChutKaka
10-10-2013, 02:51 PM
http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=F8821F9A-710D7C02-CF0318D4-59A46B90-1288C1F3

hoalongxt
10-10-2013, 03:05 PM
http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=D00E4735-1A596DBE-966594B2-92DC8215-2F29D63F

CBAnhMinh
10-10-2013, 03:18 PM
http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=958D83D6-242DEC84-62901FBB-38AD39ED-A0036486

Anglesnow
10-10-2013, 03:43 PM
Tình hình cái event này ra, sắp tới sẽ xuất hiện nhiều acc clone rác lắm đây..!

MrQuyết
10-10-2013, 04:14 PM
http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=BC40D32A-4B31BD7D-8A2987D9-A77453F3-D5B28317

CuChỉNgược
10-10-2013, 04:17 PM
http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=4E57BD6A-9E8489E0-826B5D15-680ED839-B8BE545D
pác nào ăn even thì vào link trên nha :confuse:

Vạn Hiền
10-10-2013, 04:34 PM
http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=31E5B212-95347CFC-51EE8097-2E6EA072-6A093EF2

buffalo
10-10-2013, 04:42 PM
http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=170C266E-B2BD2DF9-AA92DF3F-73E6B1C8-F44B676E

gfhghcbvcbcvbcvbcvbcvzbcfbdfvbdsvsdbvdsbdsbdsbdsbd sbd

MrT0ngHn
10-10-2013, 05:11 PM
http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=521EC0D1-9CCAE3C9-2E383303-8D7A5ACC-531EBBE8
Đây chính là đường link cho sự kiện nghĩa khí anh hùng của game NKVS anh em hay vào link và làm theo hướng dân nhé !!!

Hitle111
10-10-2013, 06:00 PM
http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=66849C21-B129BD85-B4D8259B-670EEF7F-D9A77739

KỳLy
10-10-2013, 06:36 PM
http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=7CDB8DEB-910C87D0-5E42CE8D-EB21D72C-AFE775FB

rongbien
10-10-2013, 07:30 PM
http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=033CB383-D04F4310-C05BEAF8-1936555E-1E8F2D8A

Trung87
10-10-2013, 08:14 PM
http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=E9705D2E-3319A0E4-9FD5D6D8-61ADCF06-13CA3C7A

Link sự kiện : http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=E9705D2E-3319A0E4-9FD5D6D8-61ADCF06-13CA3C7A

Mã Thu Thập Điểm : E9705D2E-3319A0E4-9FD5D6D8-61ADCF06-13CA3C7A

cutimaugai93
10-10-2013, 11:10 PM
http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=4BFE1820-23ACEEC9-AAD65372-23DD11D3-A5683D8C mn bam vao link nay minh se bam lai

Gấu phệ
10-10-2013, 11:20 PM
http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=A3E22073-C1223BEF-AA3AD85E-B06335E2-F55C6C14 cùng bấm cho nhau nhé :)

Mạc Phi Vũ
10-10-2013, 11:37 PM
http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=E9554F23-C4C0A4CF-8EDF7296-4AB6BF66-0D61BB6F
1. link của chuỗi sự kiện: http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=
2. chuỗi ký tự thu thập điểm: E9554F23-C4C0A4CF-8EDF7296-4AB6BF66-0D61BB6F

Khoa Anh
11-10-2013, 04:08 AM
http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=CBAF9893-50CE798B-A8E6FF64-97DF4FB7-004F1BBD

Cu Đô
11-10-2013, 04:13 AM
http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=4A284E61-202C7A16-416A0175-F92512F9-06DC4B43
chúng ta cùng click có lợi cho nhau :))

nhatlong
11-10-2013, 04:27 AM
http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh...41C4B-8501EC70

1. link sự kiện: http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=
2. Chuỗi kí tự thu thập điểm: C94D730B-0F2056B8-15E98241-07B41C4B-8501EC70

NamNguyen
11-10-2013, 05:52 AM
http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=2F3BA90A-07F94324-3AE6F7FA-2B8167BD-DB5276B6

up qua up laihttp://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=2F3BA90A-07F94324-3AE6F7FA-2B8167BD-DB5276B6

Vuong Cham Thuy
11-10-2013, 07:49 AM
http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=38A92D40-D1337B2F-80807F9A-3576DD95-65B49D01
CHUOI KY TU THU THAP: 8A92D40-D1337B2F-80807F9A-3576DD95-65B49D01


TA CLICK HET CA 5 PAGE CHO CAC LAO~ ROI DAY, CLICK LAI CHO TA DI!

qqqqq
11-10-2013, 09:16 AM
http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=E93AB574-99F31F69-35F6D17C-6D9537E7-B9467C1D

VạnkiếmSầu
11-10-2013, 11:22 AM
giúp mình nhé: http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=9DA807CB-B5335518-4E3B104E-5664490D-838CEB5E
1. Link của sự kiện: http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=
2. Chuỗi kí tự thu thập điểm : 9DA807CB-B5335518-4E3B104E-5664490D-838CEB5E

thuybenho92
11-10-2013, 08:06 PM
http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=B0F6ACFE-9328627B-1FA4711C-A5616374-D5875B1D
Cũng tham gia tý nào!!!!!!!!!!!!!!

boyhero91
12-10-2013, 12:23 AM
http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=624612B7-6531AA18-0C68B327-3E4B21A4-92D74429

XCChipKun
12-10-2013, 04:42 AM
http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=DC91B9B6-742E89AD-155EA760-CE2A8F95-34A5F584

Ahries
12-10-2013, 05:50 AM
http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=D404FCC1-B07AEE5E-54A11D51-6625784D-B708987E

dknyxdie
12-10-2013, 07:23 AM
http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=D9EAA73E-52877B4E-D557548A-7D015E37-CC228AB0
co qua co lai nhe

Bking
12-10-2013, 07:25 AM
http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=D9EAA73E-52877B4E-D557548A-7D015E37-CC228AB0

Ladykut3
12-10-2013, 08:49 AM
http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=E4C0D43C-DA9D0FEA-7E2E889E-85A52DB8-B0A8F1C3

NguPhatTam
14-10-2013, 07:30 AM
http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=F11849C2-BBB2C942-79DD7D0C-6E6F000F-B2F8564F

Lơ Ngơ
14-10-2013, 09:54 AM
http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=DED50E6A-99A60ACF-AEDF9EAC-22953DC4-093E7F64
Ae cùng giúp đỡ nhau nào
Up up upppppppppppppp

proc5super
14-10-2013, 10:01 AM
https://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=C708F85D-77F4B9D1-8837907B-8C1CC7C8-9FC1EDE7
1. Linh:https://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=
2.chuoi ki tu thu thap diem:https:C708F85D-77F4B9D1-8837907B-8C1CC7C8-9FC1EDE7

https://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=C708F85D-77F4B9D1-8837907B-8C1CC7C8-9FC1EDE7

bfjk
14-10-2013, 11:11 AM
http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=F39A98C7-7F18A8C7-0522D9AC-CA7017BF-2CF1F2AA

proc5super
14-10-2013, 02:16 PM
http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=B4811FE7-2D67D83D-328EBF32-CF3E967F-3F187C53 lick ho cai cac oab

Ku Bờm
17-10-2013, 08:44 AM
Các bạn vào link ủng hộ mình nhá:brick:

http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=544551C5-35D6D8D4-0759A60F-E167C0D8-1C55A529

SadLove
17-10-2013, 12:58 PM
http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=F1530830-A6E129B1-86F68818-F7CD8A4E-9B926346
giúp nhau nào

link sự kiện : http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=
Chuỗi kí tự thu thập điểm: F1530830-A6E129B1-86F68818-F7CD8A4E-9B926346
mọi người giúp mình.thanks

có gì hót
21-10-2013, 01:23 PM
vao day http://nkvs.vn/su-kien/nghia-khi-anh-hung.tham-gia.html?ref=4BD5EED7-6E912344-60C1CEC1-94890BAD-84DC9784