PDA

View Full Version : Đại diện phái Côn Luân, mình xin được NPH cho biết tăng skill 100 của Côn Luân lên cấp 2 sẽ là gì ?Gameinlive
10-10-2013, 03:51 PM
Cày lên 100 hi vọng Côn Luân ngon lành.
Cái thông số skill đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Chẳng lẻ dịch thuật không biết dịch ?

Thông số nâng cấp skill là như thế nào ? Sao không ghi mà y như skill cấp 1 của 100 thế ...

Hỏi mãi chẳng thấy ai trả lời vấn đề này.

Thân Nguyễn
10-10-2013, 04:23 PM
Cày lên 100 hi vọng Côn Luân ngon lành.
Cái thông số skill đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Chẳng lẻ dịch thuật không biết dịch ?

Thông số nâng cấp skill là như thế nào ? Sao không ghi mà y như skill cấp 1 của 100 thế ...

Hỏi mãi chẳng thấy ai trả lời vấn đề này.

Thời gian giãn cách thi triển giảm
Nghĩa là :
Giãn cách thi triển: 40 giây
Tăng 1 cấp thì nó giảm xuống
Như còn 30 giây.
Hiểu chưa @@

RealMadric
11-10-2013, 12:05 PM
Thời gian giãn cách thi triển giảm
Nghĩa là :
Giãn cách thi triển: 40 giây
Tăng 1 cấp thì nó giảm xuống
Như còn 30 giây.
Hiểu chưa @@

sẵn tiên đó cho mình hỏi lun. là chiêu 95 của côn luân làm ra để có tác dụng train quái àh. nếu có tác dụng train quái thì cảm ơn nhiều. mình k cần chiêu đó đâu. tks

Gameinlive
11-10-2013, 02:44 PM
Thời gian giãn cách thi triển giảm
Nghĩa là :
Giãn cách thi triển: 40 giây
Tăng 1 cấp thì nó giảm xuống
Như còn 30 giây.
Hiểu chưa @@

Ai hỏi mi về giãn cách mà trả lời tào lao thế ?