PDA

View Full Version : làm sao cho con U minh có công lực ?DangTapChoi
10-10-2013, 07:39 PM
giúp e với em mang con u minh 2 ngày nay rồi mà nó không có công lực. Con u minh của em huyết thống 6 3 kỹ năng. 3 kỹ năng đều là 1 hết. Có cần phải thăng cấp kỹ năng cho nó không ? bôn tiêu trước đâu cần thăng cấp mà vẫn có công lực mà. Giúp em với.

Triển
11-10-2013, 12:02 AM
Up skill lên thì nó tính công lực.