PDA

View Full Version : Tại sao chế đồ của em không có chế đồ 8x hay 9x vậyYếnTrang
13-10-2013, 05:18 PM
Các pro cho em hỏi Tại sao chế đồ của em không có chế đồ 8x hay 9x vậy em cấp 76 :sogood:

OBITO
13-10-2013, 08:45 PM
Bạn phải đạt cấp 80 trở lên mới có nhé.
Thân !