PDA

View Full Version : Về việc mở chức năng liên minh banghuyetlemaquan
14-10-2013, 10:33 AM
Hiện tại đa số các sv thì 2-3 bang thâu tóm hết lãnh thổ rồi chia nhau ra giữ các bang yếu chật vật may ra mới có đc cái lãnh thổ. NPH nên xem xét mở chức năng liên minh bang như bên kiếm thế để giúp cho các bang yếu có thể chiếm đc LT và lãnh thổ chiến cũng sẽ đông vui hơn chứ như bây giờ chán chết

PrincePersia
14-10-2013, 11:54 AM
Điều gì xảy ra khi 2 -3 cái bang mạnh ấy họ liên minh ! Nghỉ TDLT luôn à :stick:

Lệ Đá
14-10-2013, 12:40 PM
Điều gì xảy ra khi 2 -3 cái bang mạnh ấy họ liên minh ! Nghỉ TDLT luôn à :stick:

có thì chắc cũng chỉ được 1- 2 tuần TDLT là lại tan rã thôi :sogood:

huyetlemaquan
14-10-2013, 08:10 PM
Điều gì xảy ra khi 2 -3 cái bang mạnh ấy họ liên minh ! Nghỉ TDLT luôn à :stick:
chắc bạn chưa chơi kiếm thế khi liên minh mỗi bang trong liên minh chỉ được phép có tối đa 2LT nếu hôm nay chiếm nhiều hơn thì hôm sau ko đc phép vào map đấy để bảo vệ. Vì vậy liên minh chỉ giúp các bang yếu và LTC sẽ vui hơn còn các bang mạnh sẽ chả bao giờ lm để chấp nhận 2LT còm