PDA

View Full Version : lỗi nạp car mong BQT giải quyết sớmThương Ng
14-10-2013, 12:58 PM
seri:BLL258784
tôi nạp vào lúc khoảng thời gian 19h ngày 13/10/2013 nó kêu bảo trì rồi tôi nap lại 1 lần nữa nó kêu thẻ đã có người sử dụng mong BQT giải quyết sớm và trả lời vào mail t_s2_t_1996@yahoo.com.vn

ThiênHạKiêuHùng
14-10-2013, 01:43 PM
Bạn vui lòng vào hotro.duo.vn, mục Vấn đề thẻ nạp, điền đầu đủ thông tin cần thiết, nếu được thì bạn ghi thêm số seri và mã thẻ để được hỗ trợ.
Thân.