PDA

View Full Version : V/v Bão đổ bộ vào Ngạo Kiếm Vô SongBôngXinh
15-10-2013, 03:57 PM
Đã ACE nào vào được game chưa?
Cơn bão số 11 đã đổ bộ vào game Ngạo Kiếm Vô Song thật là khủng khiếp
Tất cả các sever, các website đều bị out không log được :sad:

ThiênHạKiêuHùng
15-10-2013, 04:01 PM
Chào bạn!
Theo thông tin mình nhận được thì công việc khắc phục sắp hoàn thành.
Thân.

BôngXinh
15-10-2013, 04:01 PM
Có bác nào kết nối được với máy chủ không
Em làm đi làm lại mà nó vẫn báo kết nối máy chủ thất con nhà bà bại
:sosad: