PDA

View Full Version : phần thưởng event hoa hồng tháng 10huyetlemaquan
17-10-2013, 08:28 PM
có phải NPH định troll ae cấp 100 hay sao mà cho cả toái phiến cấp 1 vào phần thưởng thế kia :brick:

Bo_Khanh
17-10-2013, 09:51 PM
Nhân vật nữ nhận quá 3 lần chỉ được tôn hiệu ko vật phẩm . Có tính dồn lần ko . Nếu bị hh troll tặng max số lần sk trong 1 ngày thì sao ??