PDA

View Full Version : Thủ vệ pháiLệnh Hồ Xoài
19-10-2013, 04:25 PM
Hic! giờ lên cấp 101 rồi không còn được đi Thủ Vệ Phái nữa, buồn ghê. Chả nhẻ khi đã thành danh là không quay về bảo vệ môn phái? haizzzzzzzzzz