PDA

View Full Version : mình cần giúp đỡTinPla
20-10-2013, 04:45 AM
tình hình là mình mùn lên công bên thoải mái gia viên thì làm sao..cần những gì..ae nào bít hoac gé wa xin chỉ giáo:haha:

OBITO
20-10-2013, 03:55 PM
Bạn chỉ cần Chế Đồ Gia Cụ ở phần Công Nghệ trong bảng Kỹ Năng Sống( Tốn nguyên liệu sống và Hoạt Lực), sau đó trang bị vào gia viên của mình sẽ lên độ thoải mái, 10 điểm thoải mái sẽ được 1 công bạn nhé.