PDA

View Full Version : Quà đăng nhập bị lỗiHelloMoto99
21-10-2013, 03:30 PM
Mình chơi máy chủ Thái Sơn tên nhân vật là ProTech
mình mới chơi nên khi được tặng chỉ click vào rồi nhận chứ không để ý là được tặng cái gì khi thằng bạn mình nói là có 3 cái Thừa Bộ Kiện Chân Võ Kiếm rồi thì ép lên cây kiếm thì mình chỉ nhận được 2 cái :sosad: :sosad: mong BQT xem giúp mình không thì cày lại quá

OBITO
21-10-2013, 09:00 PM
Bạn đăng nhập vào Game 3 ngày và nhận 3 hộp quà đầu tiên sẽ có đủ 3 đồ Thừa nhé.