PDA

View Full Version : trả lời dùm cái__UyenNhi__
21-10-2013, 08:32 PM
sao đặt hàng trên ttgd mua thành công gui thư về sao ko thấy vật phẩm vậy trả lời dum cái

OBITO
21-10-2013, 08:59 PM
Không gửi thư về hay gửi thư về nhưng trong đó không có vật phẩm hả bạn, nếu không gửi thư về thì bạn xóa hộp thư đầy đi nhé.