PDA

View Full Version : Cần 1 lời giải thích thì GMMrarrogant
28-10-2013, 09:39 AM
Cần 1 lời giải thích thì GM tại sao k có thông báo gì về bảo trì thẻ nạp cho gamer biết là sao. Hôm nay nạp thẻ thì thông báo hệ thống đang bảo trì:mad: ad làm ăn kiểu j vậy

ThiênHạKiêuHùng
28-10-2013, 09:45 PM
Chào bạn!
Bạn vui lòng vào trang hotro.duo.vn, mục Các vấn đề về thẻ nạp, điền đầy đủ số seri và mã thẻ để được hỗ trợ.
Thân.