PDA

View Full Version : Cho hỏi về tiệm truyện ký !!!Joo Knight
28-10-2013, 10:18 PM
Mình chơi sv Linh Giang và để ý thấy có 1 dòng nhỏ ghi là Tiệm truyện ký còn bán đến ngày 1/11 ( 4 ngày ) vậy sau ngày 1/11 thì sẽ không còn bán đồ mua = điểm truyện ký nữa sao ??? Nếu ko bán nữa quả thật là thiệt thòi cho những người chơi sau như bọn mình