PDA

View Full Version : Mong mọi người ai biết giải thích giùmTuấn Bánh
29-10-2013, 02:04 AM
Mình muốn hỏi về vấn đề Trạng Thái ngũ Hành

Hệ mộc : tàn Phế

Hệ Hỏa : tê liệt

Hệ Kim : định Thân

Hệ Thủy : trì hoãn

Hệ Thổ : choáng

Choáng . trì hoãn . thì mình hiểu . nhưng về vấn đề Tàn phế . tê liệt . định thân. thì hiệu ứng skill đấy như nào ? . nó có uống máu đc không . hay khinh không . hay dùng skill đc không. mình tìm hầu hết các hướng dẫn trong NKVS. nhưng ko đề cập đến hiệu ứng ngũ hành này :| .

Và thứ 2 là vấn đề về Công tốc.

có phải giữ ở mốc 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 . thì nó tốc độ nó mới nhanh hơn hay ko

và nếu lẻ như 62 63 . thì liệu công tốc có thay đổi ko.

MRChao
29-10-2013, 09:34 AM
Mình muốn hỏi về vấn đề Trạng Thái ngũ Hành

Hệ mộc : tàn Phế

Hệ Hỏa : tê liệt

Hệ Kim : định Thân

Hệ Thủy : trì hoãn

Hệ Thổ : choáng

Choáng . trì hoãn . thì mình hiểu . nhưng về vấn đề Tàn phế . tê liệt . định thân. thì hiệu ứng skill đấy như nào ? . nó có uống máu đc không . hay khinh không . hay dùng skill đc không. mình tìm hầu hết các hướng dẫn trong NKVS. nhưng ko đề cập đến hiệu ứng ngũ hành này :| .

Và thứ 2 là vấn đề về Công tốc.

có phải giữ ở mốc 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 . thì nó tốc độ nó mới nhanh hơn hay ko

và nếu lẻ như 62 63 . thì liệu công tốc có thay đổi ko.

Đây là câu giải thích cho các vấn đề ngũ hành của bạn
http://diendan.duo.vn/threads/1501159-thao-luan-ve-hieu-ung-cac-he-trong-game
Còn công tốc thì ghi bạn rê chuột vào điểm công tốc của bạn thì hệ thống có ghi rõ là cứ 10 điểm công tốc thì sẽ có thay đổi cho nên cứ theo mốc 10 -> 20 -> 30 -> 40 v.v.. thì tốc độ đánh sẽ nhanh hơn. Còn mốc lẻ thì cũng làm tròn theo mốc chẵn trước đó thôi bạn