PDA

View Full Version : Đề nghị NPH có cho nạp vàng bằng thẻ điện thoại Viettel_Hậu_
30-10-2013, 07:03 PM
Đề nghị NPH có cho nạp vàng bằng thẻ điện thoại Viettel, mong sẽ được tính năng này. Thanks

VT199x
30-10-2013, 10:10 PM
Chào bạn !
Tính năng nạp thẻ điện thoại Viettel đã có và vẫn đang hoạt động bình thường,bạn vui lòng kiểm tra lại nhé.:byebye: