PDA

View Full Version : [Sự kiện] Chúc phúc Ngạo KiếmĐộc Cô Phong
31-10-2013, 02:44 PM
Quý nhân sĩ thân mến!
Thế giới Ngạo Kiếm Vô Song đã mở ra bao điều kỳ thú, những trận công thành oanh liệt, những chiến trường máu lửa, những cuộc săn boss đầy hứng khởi. Sau những tháng ngày chinh chiến giang hồ, khi ngựa đã mõi, chân muốn dừng. Trở về gia viên của chính mình, nơi chốn bình yên thân thương, quý nhân sĩ có thể được nhận nhiều Hộp Gấm Ngạo Kiếm từ Đại sứ Sự kiện - Phương Phàm.


http://nkvs.vn/static/uploads/event/chucphucngaokiem/500x350.jpg

Thời gian


Thời gian bắt đầu: 09h30 ngày 01/11/2013
Thời gian kết thúc: 00h00 ngày 07/11/2013

Điều kiện
Nhân vật đã là VIP hoặc VIP Tạm Nội dung
• Trong thời gian sự kiện nhân vật đã là VIP hoặc VIP Tạm vào gia viên của mình, nhận Hộp Gấm Ngạo Kiếm tại Giá Quà. Mỗi nhân vật sẽ nhận miễn phí 2 Hộp Gấm Ngạo Kiếm.
• Tiếp đến, tiến hành thao tác tổ đội và tặng "Hộp Gấm Ngạo Kiếm" cho bằng hữu của mình. Bằng hữu này sẽ nhận nhận "[Phúc] Hộp Gấm Ngạo Kiếm".
• Khi mở [Phúc] Hộp Gấm Ngạo Kiếm sẽ nhận được 500 vàng khóa. Từ lần thứ 21 trở đi, mở [Phúc] Hộp Gấm Ngạo Kiếm sẽ nhận được Hồng Bao Vui Vẻ.
• Sử dụng Hồng Bao Vui Vẻ nhân vật sẽ nhận được 500 điểm "Độ thân mật". Phần thưởng và vật phẩm liên quan
Khi tiến hành tặng Hộp Gấm Ngạo Kiếm, bằng hữu được tặng sẽ nhận được [Phúc] Hộp Gấm Ngạo Kiếm. Mở ra sẽ nhận được 500 vàng khóa, khi mở [Phúc] Hộp Gấm Ngạo Kiếm lần thứ 21 trở đi, sẽ nhận được Hồng Bao vui Vẻ. Mở Hồng Bao vui Vẻ sẽ nhận được 500 điểm "Độ thân mật".
Vật phẩm liên quan
http://nkvs.vn/static/uploads/tintuc/30_10/31-10-2013-2-36-15-ch.png

Giá quà

http://nkvs.vn/static/uploads/tintuc/30_10/31-10-2013-2-39-06-ch.png
NPC liên quan

http://nkvs.vn/static/uploads/tintuc/30_10/31-10-2013-2-39-49-ch.png


Đại sứ Sự kiện - Phương Phàm