PDA

View Full Version : Tân Nhân Vương Và Dinh ThựTuyetTinh
01-11-2013, 10:44 AM
:byebye: vâng cho em hỏi luôn là em được tân nhân vương võ đang nhưng vì ngày 1 hàng tháng mới có bầu sư huynh
mà trc đó em phụ tu qua thiếu lâm và cũng được tân nhân vương , nhưng số lượt bầu bên võ đang cao hơn thì em đổi về lại võ đang thì em có được nhận Dinh thự và chức đại sư huynh k ạ :pudency:
Nhân vật : LãoThông
Sever: Vạn Sơn

Nguyen Tan Manh
04-11-2013, 08:49 PM
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa