PDA

View Full Version : Cap nhat phien ban bi loirsxnct
01-11-2013, 02:25 PM
Sao minh cap nhat phien ban thi bi bao la khong ket noi duoc may chu. Phai lam sao moi sua duoc loi

OBITO
01-11-2013, 02:44 PM
Bạn vào thư mục Ngạo Kiếm Vô Song, kích chuột phải vào icon UpdaterX86.exe chọn Run As Administrator nhé.