PDA

View Full Version : Đề nghị fix lại tính năng đào bảocuucaga
02-11-2013, 01:09 AM
Tôi pt cắm đêm thì rất ức chế khi có thằng vào pt mình để lợi dụng đào bảo khi bị kéo vào hầm thì lại chết oan mất cả đêm train , NPH xem xét fix lại pt phải ở gần nhau mới đào đc bảo

ThiênHạKiêuHùng
02-11-2013, 01:26 AM
Mình đã đề nghị lên BQT fix vấn đề này rồi bạn.
Thân.

PrincePersia
02-11-2013, 08:52 AM
Tắt tự đồng ý cho vào pt là được mà bạn ! Bạn bảo fix lại gần ms đào được nó ko đào được cũng lại giở trò đồ sát thôi , mình cũng bị bnhiu lần r đào hết lượt hỗ trợ làm nó k đào được nó quay lại đồ sát ! :tire:

Tiểu Mẫn
03-11-2013, 10:39 AM
thì train ở chỗ không có nới đào bảo ấy...thiếu chỗ train à bạn ?

Hanyu
04-11-2013, 07:44 PM
tắt tự đồng ý vào pt . k thì kéo ra chỗ khác mà train là xong

KiếmGà
05-11-2013, 01:11 AM
tôi nghĩ không cần phải fix lại đâu bạn ơi

Tiểu Tiên Nữ
05-11-2013, 02:02 AM
Mình nghĩ cũng lên fix lại. Đi chỗ nào đào bảo cũng gặp 1 pt đứng canh sẵn đánh ks ức chế lắm

BimThiếuGia
05-11-2013, 12:14 PM
Đào bảo này người trong pt chưa đến nơi cũng đc TT nữa :(
Nên fix lại vấn đề này