PDA

View Full Version : Vấn đề về song tuCáoXinh
03-11-2013, 01:35 AM
Lúc đầu mình chơi VĐ sau đó khi có song tu thì mình song tu sang NM. Cho mình hỏi h nếu muốn đổi phái phụ tu NM thành phái khác như thế nào. Vì khi mình gặp trưởng môn thì nó chỉ cho đổi từ VĐ sang phụ tu là NM và ngược lại

CáoXinh
04-11-2013, 12:00 AM
ai trả lời giúp em với:adore: pls pls pls