PDA

View Full Version : Server Biện Kinh- Thiên SơnIvyTống
03-11-2013, 12:19 PM
...ai chơi ở server Thiên Sơn vào báo danh đê.:boss:

_Semi_
03-11-2013, 01:42 PM
Tạm biệt Thiên Sơn , nhớ ghê :))