PDA

View Full Version : góp ýdamchung
03-11-2013, 03:48 PM
cần phải ra mắt nhiều tính năng hơn và ra nhiều sự kiên hấp dẫn hơn nữa

Tiểu Tiên Nữ
05-11-2013, 02:04 AM
Cái gì cũng phải update từ từ cho game thủ thưởng thức chứ bạn, ra 1 lúc nhiều quá sẽ nhanh chán và loãng game :sogood:

Viết Hùng
06-11-2013, 09:19 AM
cần phải ra mắt nhiều tính năng hơn và ra nhiều sự kiên hấp dẫn hơn nữa

Nhiều sự kiện thì cũng phải mua ở kỳ trân các thôi, tốn tiền lắm bạn ạ.