PDA

View Full Version : hài quánguyễn hữu
03-11-2013, 04:02 PM
http://www.youtube.com/watch?v=P-RaoDxSLao

kktuanbg
03-11-2013, 04:07 PM
cha gia cai j ca the cug post haizz

Sao
03-11-2013, 05:36 PM
:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

okvaydi
03-11-2013, 05:40 PM
cung binh thuong thoi kaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

ToanVy
04-11-2013, 09:32 PM
uh hay wa di pot then nua nhe ban thank

Serious
04-11-2013, 10:54 PM
bình thường mà thấy hài lắm đâu :))

Skitkat
04-11-2013, 10:57 PM
nhạt quá,cái này câu cmt là chính :))))))))))))))))))))))))))

Quitly Sky
06-11-2013, 09:54 PM
Tên bang hội : Long☼Hổ
Server : Vạn Sơn
Slogan bang : Long☼Hổ
Người đại diện :QuitlySky
Nick diễn đàn : Quitly Sky
Email: hachihai@gmail.com
SDT 0988 53 42 49

AnnieTH
07-11-2013, 12:08 PM
a tinh đã trở lại =))))))))))))

Kill Ler
07-11-2013, 02:12 PM
Tên bang hội : Long☼Hổ
Server : Vạn Sơn
Slogan bang : Long☼Hổ
Người đại diện :QuitlySky
Nick diễn đàn : Quitly Sky
Email: hachihai@gmail.com
SDT 0988 53 42 49

Bạch Long
08-11-2013, 04:15 AM
Cũng bình thường thôi, spam là chính =)))))))))))

PhongKaGia
11-11-2013, 02:36 PM
moi lan coi phim cua bac nay la ko nhin noi cuoi

Brianwu
12-11-2013, 06:53 PM
đang ký code đâu trong này ý trời.....

ChymNon
17-11-2013, 03:51 PM
lalalalalallaalalalallalallalala

thieuthuy
02-01-2014, 01:40 PM
:)................................................ .................................................. ...............................