PDA

View Full Version : vấn đề nhận thưởng quà onlined0jgj0buj9x
03-11-2013, 04:08 PM
sao đang chơi bản update mới nhất mà k hiện phần thưởng online là sao?????

ThiênHạKiêuHùng
04-11-2013, 03:10 PM
Bạn hiện giờ đang chơi sever nào vậy.