PDA

View Full Version : sever mớiDragon93
03-11-2013, 04:14 PM
đề nghị ad hết năm nay đừng ra sever nào nữa. cho ae chú tâm cầy

Nguyen Tan Manh
04-11-2013, 08:51 PM
asafsfsakhflasfhajfhkasjfasfasasasasa

Tiểu Tiên Nữ
05-11-2013, 02:03 AM
Đồng ý 2 tay với thớt, ra Dương Châu - Nam Giang là đủ rồi :sogood: