PDA

View Full Version : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bò Bía Chua
04-11-2013, 08:15 AM
Bác nào biết rõ cách kiếm được nhiều vàng khóa thì chỉ em với, em cảm ơn :smile::smile:

à bác nào mà bẩu nạp thẻ thì em xin nhá, nếu nói thế thì ai chả biết

Cảm ơn các bác giúp đỡ :adore:

Tử Thần
04-11-2013, 12:12 PM
Bác nào biết rõ cách kiếm được nhiều vàng khóa thì chỉ em với, em cảm ơn :smile::smile:

à bác nào mà bẩu nạp thẻ thì em xin nhá, nếu nói thế thì ai chả biết

Cảm ơn các bác giúp đỡ :adore:
bạn muốn kiếm nhiều vàng khóa , đơn giản và dễ hiểu là cào thẻ :plaster: . Cào chứ ko phải nạp nha bạn :smile:

XP GàRán
04-11-2013, 04:35 PM
Nhờ tiến cử vip nhận 5k vàng khoá 1 tuần :look_down: