PDA

View Full Version : Cần bổ sung thêm trạng thái trên kênh hảo hữuSkyo
04-11-2013, 03:45 PM
có thể là những trạng thái đang bận, đang trail, không làm phiền. để biết mà pm, chứ nhìu lúc nhận pm phiền lắm