PDA

View Full Version : Vật phẩm cường hóa không bán được lên ttgdhacca
05-11-2013, 11:50 PM
Mình muốn tách cường hóa vủ khí 12 ra bán mà đợi 2 đợt update vẫn chưa thấy bán được , mong nhà phát hành update sớm việc này , phòng cụ và trang sức đều có đến + 14 roi , vũ khí và chiến giáp vẫn tới + 10

ThiênHạKiêuHùng
06-11-2013, 12:53 AM
Mình sẽ chuyển ý kiến của bạn lên BQT.
Thân và cám ơn đóng góp của bạn.