PDA

View Full Version : mong admin giải quyết dùm với :cry:KiếmGà
06-11-2013, 12:01 AM
e có 2 code mà sao chỉ sử dụng được có 1 code à mong admin chỉ giúp e với :stick:

ThiênHạKiêuHùng
06-11-2013, 12:49 AM
1 tài khoản chỉ dùng 1 loại code 1 lần thôi bạn.
Thân.