PDA

View Full Version : Xin hỏiBlueSky
06-11-2013, 10:56 AM
Event "Chơi Vô Song trúng quà Khủng Long " ko biết GM có áp dụng cho sv mới Dương Châu - Nam Giang ko vậy nhỉ ? tại mình vào báo danh thì hệ thống thông báo bạn không đủ điều kiện ??? thx:adore:

VT199x
06-11-2013, 11:12 AM
Chào bạn !
Event "Chơi Vô Song trúng quà Khủng Long " có áp dụng cho cụm Dương Châu- sever Nam Giang nhé.
Tất cả nhân vật tham gia Ngạo Kiếm Vô Song
Đẳng cấp yêu cầu quay số: 40 trở lên
Mỗi tài khoản chỉ được báo danh tham gia 1 lần
Thời gian online của nhân vật: 2h trong ngày báo danh.
Bạn cập nhập http://nkvs.vn/su-kien/choi-vo-song-trung-khung-long để biết rõ hơn nhé