PDA

View Full Version : Vấn đề ủy thác Mod cho hỏi vớiCrystalJin
06-11-2013, 11:36 AM
cho hỏi giới hạn Ủy thác là bao nhiêu ngày hay bao nhiêu tiếng vậy Mod, có nghĩa là mình đc ủy thác trong thời gian bao lâu là max

ThjenDao
06-11-2013, 11:44 AM
20h/1 ngày là tối đa, tớ không nhớ rõ là đc tích lũy bao ngày :sogood: