PDA

View Full Version : Giới hạn lv - bao lâu mở cấp độ mới ???ThjenDao
06-11-2013, 09:19 PM
Sever mới đa số 69 hết rồi, các bác biết chỉ giùm bao lâu mở các cấp giới hạn lv mới 79,89,99 ??

OBITO
06-11-2013, 10:21 PM
Bạn theo dõi ở Trang Chủ hoặc mở bảng sự kiện ngày lên, ở dưới có các nút tròn nhỏ chính là các mốc trong đó có thông tin về các tính năng mở kèm ngày đó bạn.