PDA

View Full Version : Full Cấp 69 + exp Khi Up cấp 70 Exp có + Dồn koVương Chí Công
07-11-2013, 01:37 AM
Như Tiểu Đề Trên Em muốn hỏi ADM Như Thế Khi up 70 exp có dc + dồn ko

ThjenDao
07-11-2013, 01:11 PM
Cũng đang thắc mắc vấn đề này và nếu ủy thác, đến lúc mở lv mới thì nhận ủy thác có lên % kn ko ? Ad hoặc ai biết giải thích giùm nhé :sogood: