PDA

View Full Version : Hỏi Đápmr3zen
07-11-2013, 11:24 AM
làm sao thay đổi số điện thoại trong phần thông tin

ThiênHạKiêuHùng
07-11-2013, 12:21 PM
Bạn đăng nhập vào id.duo.vn bằng mật khẩu duo, sao đó vào phần Thay đổi điện thoại. Bạn hãy làm theo các bước được hướng dẫn trong đó.
Thân.