PDA

View Full Version : Lỗi Theo Đấu !Bố Tùng
07-11-2013, 12:20 PM
NPH xem xét lại cái auto theo đấu đi. Thỉnh thoàng các acc theo đấu lại đứng im, có hủy rồi theo đấu lại thì 1 lúc mới chạy có khi phải relog mới cho theo đấu tiếp đc....mong NPH xem xét sớm.

ThiênHạKiêuHùng
07-11-2013, 12:31 PM
Mình đã chuyển BQT giải quyết vấn đề trên rồi bạn.
Thân.