PDA

View Full Version : NV Thương Hội Help!!!!!!!!!!!Ev0LuTi0n
07-11-2013, 03:17 PM
Tình hình là Mình làm nv Thương Hội Đến Nhiệm 10 thì nó bảo đi gặp Khải Minh Vọng Nguyệt Quật. Nhưng không biết ở đâu. Ai biết chỉ dùm mình với
Thanksssss

VT199x
07-11-2013, 04:25 PM
Chào bạn !
Khởi Minh Vọng Nguyệt Quật nằm ở [Phục Hy Đài:404;262].
Chúc bạn may mắn. Thân !