PDA

View Full Version : [Góp Ý] Thêm mặt nạ ngoại trangAssassin
07-11-2013, 04:53 PM
Thấy mặt nạ trong tiệm hiệp nghĩa khá ít nay kiến nghị mở thêm 1 vài mặt nạ ngoại trang mới để game phong phú hơn thu hút nhiều người chơi hơn